”De som stoppas in ska också komma ut”

Gärna fler ingenjörer, men att tillföra 1 400 utbildningsplatser som en arbetsmarknadsåtgärd motverkar på flera sätt det goda syftet. Så kommenterar Sveriges Ingenjörer regeringens vårbudget.

– Sverige behöver fler ingenjörer med yrkeserfarenhet och fler ingenjörer som tar sin examen, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Regeringen avviserar att antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ska ökas med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser 2014.

Det kan verka logiskt att utbilda fler ingenjörer, men man glömmer att det är i första hand efterfrågan på yrkesverksamma som tidvis har varit mycket hög. Efterfrågan på nyexaminerade motsvarar ungefär genomsnittet för samtliga utbildningar i SCBs Arbetskraftsbarometer.

– Det vore direkt olyckligt att låta antalet utbildningsplatser styras av tillfälliga toppar i efterfrågan på yrkeserfarna. De som stoppas in ska också komma ut, säger Peter Larsson och förklarar:

Antalet nybörjare till civilingenjörsutbildningarna var till exempel hösten 2002 sju procent fler än 1998, men antalet examinerade på programmet efter åtta år var 12 procent färre. Frågan är hur många fler examinerade ingenjörer näringslivet kan räkna med, om antagningen ökar med 1 400 utan motsvarande ökning av antalet sökande. Kan det rentav bli färre?

– Högskolans ingenjörsutbildningar är helt enkelt inte arbetsmarknadsutbildningar i den mening regeringen tycks föreställa sig, säger Peter Larsson och tillägger:

– Gärna fler ingenjörer, men att tillföra 1 400 utbildningsplatser som en arbetsmarknadsåtgärd motverkar på flera sätt det goda syftet.

För mer information:

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, 070-339 02 52

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 137 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera