Ingenjörers övertid = 5 000 jobb

Ingenjörernas sammanlagda övertid motsvarar cirka 5 000 heltidstjänster. Det framgår av ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

– Det här visar att våra lönekrav i avtalsrörelsen är väl motiverade i förhållande till ingenjörernas arbetsinsatser, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

I Sveriges Ingenjörers löneenkät uppger sju av tio medlemmar att de jobbar övertid och då i snitt drygt 140 timmar per år (drygt tre arbetsveckor). Det blir sammanlagt 9,5 miljoner övertidstimmar vilket motsvarar cirka 5 000 heltidstjänster.

– Övertiden visar på behovet av ingenjörernas arbetsinsatser i alla branscher och är en fingervisning om svenska företags tillväxtmöjligheter och utvecklingspotential. Övertiden visar att företagen har att göra och det har vi ju nyligen fått bekräftat av rapporter om ökade orderingångar för industriföretagen, säger Camilla Frankelius.

För mer information:

Camilla Frankelius, förhandlingschef, 070-328 15 49

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina mer än 135 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media