Innovationsår ger innovationskraft

Regeringens strategi för nyindustrialisering tar fasta på betydelsen av innovation för att skapa konkurrenskraft och jobb. Nya innovationer är nödvändiga för framtidens utveckling, kommenterar Sveriges Ingenjörer och föreslår därför ett innovationsår så att anställda kan förverkliga sina idéer.

– Vi vill stimulera innovationskraften i svensk industri. Då krävs en långsiktig syn. Med ett innovationsår kan nya idéer få tid att utvecklas till nya framgångsrika produkter och tjänster, säger Johan Sittenfeld, innovationspolitisk utredare på Sveriges Ingenjörer.

En undersökning bland förbundets yrkesverksamma medlemmar visar att var sjätte ingenjör har en idé som skulle kunna utvecklas till en ny produkt eller tjänst, inom företaget eller utgöra grunden för ett nytt. Främsta anledningen till att idéerna stannar på ritbordet är bristen på tid.

– Ett innovationsår skulle gynna både individerna och företagen. Jag är övertygad om att vi skulle se många fler goda idéer bli till verklighet, säger Johan Sittenfeld.

I dag kan de ingenjörer som vill testa en ny idé enligt lag ta sex månaders tjänstledigt för att utveckla den. Sveriges Ingenjörer vill gå ett steg längre och förordar därför ett helt år, vilket förbundet också har som ett förslag i pågående avtalsrörelse.

– Innovation och nyföretagande inbegriper ett stort mått av risktagande. Det tar tid att realisera idéer och det kostar att utveckla produkter och tjänster. Kan vi göra det mindre otryggt skulle sannolikt fler ta steget, säger Johan Sittenfeld.

För mer information:
Johan Sittenfeld, innovationspolitisk utredare, 070-653 82 05
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 144 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia