Pressmeddelande: Bra att regeringen satsar på yrkesutbildningBra att satsa på yrkesutbildning - Sveriges Ingenjörer kommenterar budgetpropositionen

– Att yrkesutbildningen tillförs mer pengar är positivt. För att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas är tillgång på kunniga yrkesmänniskor av största vikt. Att i det närmaste bara fokusera på teoretisk utbildning är både att stänga människor ute från arbetsmarknaden och nedvärdera yrkeskunnande.

Det säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, när han kommenterar regeringens budgetproposition.

– Satsningen på teoretisk kunskap inom till exempel naturvetenskap och teknik, tillsammans med satsning på praktisk kunskap inom yrkesutbildningarna, är både nödvändig och önskvärd. Ska vi kunna behålla och förbättra vår välfärd krävs att det finns både ingenjörer och praktiska yrkesmänniskor.

– Det tekniska området inom både grundskolan och gymnasiet är sedan länge eftersatt. Inom högskolan har de tekniska utbildningarna fått betala ett högt pris för detta; både genom få sökande och bristande behörighet bland de som söker. Detta trots att statsmakten på senare år i det närmaste bara fokuserat på teoretisk utbildning. Genom den ensidiga satsningen på teoretisk utbildning har man också nedvärderat praktiskt yrkeskunnande och genom det stängt människor ute från arbetsmarknaden.

– Redan idag är det brist på yrkesfolk inom många områden. Att ta tag i frågan nu är i senaste laget, men att regeringen gör det är nog så viktigt.För mer information: Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, 070-339 02 52 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 082 (1)

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera