Pressmeddelande: Fortsatt låg arbetslöshet för ingenjörerFortsatt låg arbetslöshet för ingenjörer

Arbetslösheten bland landets ingenjörer ligger stilla på 0,7 procent. Bland de nordiska länderna är det bara Norge som ligger ännu lägre. Det visar Sveriges Ingenjörers nya arbetsmarknadsrapport.

– Trots tal om varsel och minskad orderingång är efterfrågan på ingenjörer fortsatt hög. Antalet utannonserade platser inom teknik och data hos Arbetsförmedlingen ligger nu på samma nivå som i maj, säger Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare på Sveriges Ingenjörer.

Andelen medlemmar med ersättning från Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) var i augusti 0,7 procent (637 medlemmar), vilket innebär att nivån är oförändrad jämfört med april. Förra årets augustisiffra var 1,1 procent.

I samtliga län har andelen ersättningsfall sjunkit jämfört med augusti 2007. Förändringen är störst i Västerbotten där andelen föll från 2,0 till 0,7 procent, den lägsta noteringen sedan januari 1999.

Lägst arbetslöshet har nu Kronobergs, Västmanlands, Kalmar och Örebro län med 0,5 procent. Högst har Jämtland: 1,8 procent.

Bland storstadslänen ligger Stockholm och Skåne på rikssnittet 0,7 procent med Västra Götaland strax under, på 0,6 procent.

I övriga Norden har arbetslösheten för ingenjörer, liksom i Sverige, fallit successivt sedan 2004. I juli var andelen i Norge 0,5 procent, i Danmark 1,2 procent och i Finland 1,7 procent.

Arbetsmarknadsrapporten bifogas e-post-utskicket och kan även laddas ner på www.sverigesingenjorer.se

För mer information: Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare, 070-653 81 09 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

2 (1)

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera