Pressmeddelande: Gävleborgsingenjör tappar tusenlapparGävleborgs ingenjörer tappar tusenlappar

Årsinkomsten för en ingenjör i Gävleborgs län är 15 800 kronor mindre än riksgenomsnittet. Det visar siffror från Sveriges Ingenjörer, som håller på att sammanställa en rapport om löneläget bland sina medlemmar.

– Tillgången på ingenjörer är avgörande för tillväxten och regioner med relativt lågt löneläge kan få svårt att stå sig i konkurrensen. Bristen på ingenjörer är redan nu ett faktum och om inget görs riskerar Sverige att sakna 50 000 tekniskt utbildade år 2020, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Lönerapporten, som kommer att färdigställas senare i höst, visar bland annat lönenivån för Gävleborgs län. Här har medlemmarna löner som motsvarar 96,7 procent jämfört med hela riket. Motsvarande siffra för Stockholms län är 108,1 procent. I jämförelsen har hänsyn tagits till olikheter i befattningsnivå, utbildningsnivå och antal yrkesverksamma år.

En månadslön enligt riksgenomsnittet på ca 40 000 kronor motsvarar då i Gävleborg 38 680 kronor och i Stockholm 43 200 kronor. Detta innebär en löneskillnad till Gävleborgsingenjörens nackdel på ca 15 800 kronor per år jämfört med hela riket och 54 290 kronor per år jämfört med Stockholms.

Dessutom tittar Sveriges Ingenjörer på olika boendekostnader. Med hjälp av uppgifter från SCB jämförs konsumtionsutrymmet (skillnaden mellan disponibel inkomst och boendeutgift) mellan länen. Gävleborg ligger här 19 procent under Stockholm.

– Gävleborgs ingenjörer får alltså, trots lägre boendekostnad, mindre kvar att handla för än Stockholms, säger Patrik Björnström.För mer information: Patrik Björnström, utredare, 070-653 81 47 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 082 (1)

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 145 500 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera