Pressmeddelande: Jämtlands ingenjörer tjänar sämst i SverigeJämtlands ingenjörer tjänar sämst i Sverige

Årsinkomsten för en ingenjör i Jämtland är 53 000 kronor lägre än riksgenomsnittet. Det visar siffror från Sveriges Ingenjörer, som håller på att sammanställa en rapport om löneläget bland sina medlemmar.

– Tillgången på ingenjörer är avgörande för tillväxten och regioner med relativt lågt löneläge kan få svårt att stå sig i konkurrensen. Bristen på ingenjörer är redan nu ett faktum och om inget görs riskerar Sverige att sakna 50 000 tekniskt utbildade år 2020, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Lönerapporten, som kommer att färdigställas senare i höst, visar bland annat lönenivån för Jämtlands län. Här har medlemmarna landets lägsta löner – 88,8 procent jämfört med hela riket. Motsvarande siffra för Stockholms län, som toppar listan, är 108,1 procent.

En månadslön enligt riksgenomsnittet på ca 40 000 kronor motsvarar då i Jämtland 35 520 kronor och i Stockholm 43 200 kronor. Detta innebär en löneskillnad till Jämtlandsingenjörens nackdel på 53 800 kronor per år jämfört med hela riket och 92 200 kronor per år jämfört med Stockholms.

I jämförelsen har hänsyn tagits till olikheter i befattningsnivå, utbildningsnivå och antal yrkesverksamma år.

Dessutom tittar Sveriges Ingenjörer på kostnaderna för konsumtion och boende. Med hjälp av uppgifter från SCB jämförs konsumtionsutrymmet (skillnaden mellan disponibel inkomst och boendeutgift) mellan länen. I Jämtland ligger boendeutgiften 19 procent under riket och 32 procent under Stockholm. Men konsumtionsutrymmet ligger ändå 16 procent under riket och 27 procent under Stockholm.

– Jämtlands ingenjörer får alltså, trots lägre boendekostnad, mindre kvar att handla för, säger Patrik Björnström.

För mer information: Patrik Björnström, utredare, 070-653 81 47 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

2 (1)

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera