Pressmeddelande: Miljöinriktade studenter prisasMiljöinriktade studenter prisas

Exjobb om energieffektiv vattenvård och radioprogram om miljöproblem ur ett globalt perspektiv är några projekt som får stöd när Sveriges Ingenjörer delar ut 240 000 kronor i miljöstipendier till studenter.

– Miljöproblem kan lösas med ny teknik, det har historien visat. Nu gäller det framtidens miljö och därför vill vi uppmuntra studenter med inriktning på miljöteknik, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

23 studenter på tekniska högskolor över hela landet får Sveriges Ingenjörers miljöstipendier på sammanlagt 240 000 kronor för examensarbeten mm. Nedan några:

Somar Almoosawi, Ines Kasumovic och Mikael Bardun, Linköpings universitet, får tillsammans 30 000 för att i Hong Kong granska företags produktrelaterade miljöarbete.
Malin Jonassson, Lunds tekniska högskola, får 10 000 för energieffektiva vattenreningsprocesser.
Lisa Förlin, Lunds universitet, får 10 000 för vattenvård i Vegeå enligt EU:s direktiv.
Karin Johansson, Chalmers tekniska högskola, får 20 000 för bättre samverkan kring miljöfrågor i byggsektorn.
Patrik Baneryd och Humaira Hussain, KTH, får tillsammans 20 000 för att studera orsaker till och åtgärder mot fiskdöd.
Jimmy Yoler, KTH, får 10 000 för Think Globally Radio, ett radioprogram om miljöproblem ur ett globalt perspektiv.

Miljöstipendierna, vars medel kommer från fondavsättningar i Banco Ideell Miljö, delas ut på Miljödagen, som Sveriges Ingenjörer arrangerar den 15 november i Stockholm. Då diskuteras bland annat framtida miljömässiga transporter.

Hela miljöstipendielistan bifogas detta mail. Se även www.sverigesingenjorer.se

För mer information: Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, 070-339 02 52 Johan Sittenfeld, samordnare Miljödagen, 070-653 82 05 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

2 (1)

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 115 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera