Pressmeddelande: Ny forskning får miljömärkta miljonerNy forskning får miljömärkta miljoner

Ny forskning om bland annat klimatförändringar, transporter och undervattensenergi får 2,5 miljoner kronor när Sveriges Ingenjörer delar ut stipendier för teknisk forskning i miljöns tjänst.

– Miljöproblem kan lösas med ny teknik, det har historien visat. Nu bidrar vi till framtidens miljö genom att öronmärka forskningspengar, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

20 forskare från hela landet får Sveriges Ingenjörers miljöstipendier på sammanlagt 2,5 miljoner kronor. Nedan några:

Niclas Svensson, Linköpings universitet, får 250 000 kr för forskning om miljödeklaration av transporter.
Fredrik Jonsson, Linköpings universitet, får 250 000 kr för forskning om miljöanpassad produktutveckling i små- och medelstora företag.
Erik Fridell, IVL Svenska Miljöinstitutet, får 250 000 kr för forskning om varför kvävedioxidhalterna ökar i vissa städer.
Karolina Berggren, Luleå tekniska universitet, får 200 000 kr för forskning om effekter på VA-system orsakade av klimatförändring.
Anna-Sofia Kumlin, IVL Svenska Miljöinstitutet, får 200 000 kr för forskning om ett verktyg för att uppskatta individuell klimatprofil.
Mats Leijon, Uppsala universitet, får 200 000 kr för forskning om undervattensbaserad elenergiutvinning från oreglerade vattendrag och undervattensströmmar.
Maria Arm, Statens Geotekniska Institut, får 200 000 kr för förutsägelse av miljömässiga långtidsegenskaper hos industriella restprodukter i vägar.

Miljöstipendierna, vars medel kommer från fondavsättningar i Banco Ideell Miljö, delas ut på Miljödagen, som Sveriges Ingenjörer arrangerar den 15 november i Stockholm. Då diskuteras bland annat framtida miljömässiga transporter.

Hela miljöstipendielistan bifogas detta mail. Se även www.sverigesingenjorer.se

För mer information: Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, 070-339 02 52 Johan Sittenfeld, samordnare Miljödagen, 08-613 81 05 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

2 (1)

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 115 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera