Pressmeddelande: Östgötaingenjörer tappar tusenlapparÖstgötaingenjörer tappar tusenlappar

Årsinkomsten för en ingenjör i Östergötland är 14 400 kronor mindre än riksgenomsnittet. Det visar siffror från Sveriges Ingenjörer, som håller på att sammanställa en rapport om löneläget bland sina medlemmar.

– Tillgången på ingenjörer är avgörande för tillväxten och regioner med relativt lågt löneläge kan få svårt att stå sig i konkurrensen. Bristen på ingenjörer är redan nu ett faktum och om inget görs riskerar Sverige att sakna 50 000 tekniskt utbildade år 2020, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Lönerapporten, som kommer att färdigställas senare i höst, visar bland annat lönenivån för Östergötlands län. Här har medlemmarna löner som motsvarar 97 procent jämfört med hela riket. Motsvarande siffra för Stockholms län är 108 procent. I jämförelsen har hänsyn tagits till olikheter i befattningsnivå, utbildningsnivå och antal yrkesverksamma år.

En månadslön enligt riksgenomsnittet på ca 40 000 kr motsvarar då i Östergötland 38 800 kr och i Stockholm 43 200 kr. Detta innebär en löneskillnad till östgötaingenjörens nackdel på 14 400 kr per år jämfört med hela riket och 52 800 kr per år jämfört med Stockholms.

Dessutom tittar Sveriges Ingenjörer på olika boendekostnader. Med hjälp av uppgifter från SCB jämförs konsumtionsutrymmet (skillnaden mellan disponibel inkomst och boendeutgift) mellan länen. Östergötland ligger här 10 procent under riket och 22 procent under Stockholm.

– Östgötaingenjörer får alltså, trots lägre boendekostnad, mindre kvar att handla för, säger Patrik Björnström.För mer information: Patrik Björnström, utredare, 070-653 81 47 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 082 (1)

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera