Pressmeddelande: Uppsalas ingenjörer tvåa i löneliganUppsalas ingenjörer tvåa i löneliga - tappar tusenfalt till Stockholm

Ingenjörerna i Uppsala län tjänar näst bäst i Sverige. Den genomsnittliga årsinkomsten är dock 30 000 kronor lägre än för Stockholms ingenjörer – och trots billigare bostäder får Uppsalaborna drygt 10 procent mindre kvar i plånboken än stockholmarna. Det visar siffror från Sveriges Ingenjörer, som håller på att sammanställa en rapport om löneläget bland sina medlemmar.

– Tillgången på ingenjörer är avgörande för tillväxten, och i dagens ingenjörsbrist kan regioner med relativt lågt löneläge få svårt att stå sig i konkurrensen. För Uppsala är närheten till Stockholm, med dess höga inkomstläge, en särskild riskfaktor, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Lönerapporten, som färdigställs i höst, visar bland annat lönenivån för Uppsala län. Här har medlemmarna löner som motsvarar 101,7 procent jämfört med hela riket. Motsvarande siffra för Stockholms län är 108,1 procent, vilket är högst.

En månadslön enligt riksgenomsnittet på ca 40 000 kronor motsvarar då i Uppsala 40 680 kronor och i Stockholm 43 200 kronor. Det innebär att Uppsalaingenjören tjänar 8 200 kronor mer per år jämfört med hela rikets, men 30 200 kronor mindre per år jämfört med Stockholms.

Dessutom tittar Sveriges Ingenjörer på kostnaderna för konsumtion och boende. Med hjälp av uppgifter från SCB jämförs konsumtionsutrymmet (skillnaden mellan disponibel inkomst och boendeutgift) mellan länen.

I Uppsala ligger boendeutgiften 3 procent över riket och 13 procent under Stockholm. Även konsumtionsutrymmet ligger 3 procent över riket men 11 procent under Stockholm.

– Uppsalas ingenjörer får alltså, trots lägre boendekostnad, mindre kvar att handla för än Stockholms, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

För mer information: Patrik Björnström, utredare, 070-653 81 47 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

2 (1)

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera