Pressmeddelande: Värmlands ingenjörer tappar tusenlappar







Värmlands ingenjörer tappar tusenlappar

Årsinkomsten för en ingenjör i Värmlands län är nästan 20 000 kronor mindre än riksgenomsnittet. Det visar siffror från Sveriges Ingenjörer, som håller på att sammanställa en rapport om löneläget bland sina medlemmar.

– Tillgången på ingenjörer är avgörande för tillväxten och regioner med relativt lågt löneläge kan få svårt att stå sig i konkurrensen. Bristen på ingenjörer är redan nu ett faktum och om inget görs riskerar Sverige att sakna 50 000 tekniskt utbildade år 2020, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Lönerapporten, som färdigställs senare i höst, visar bland annat lönenivån för Värmlands län. Här har medlemmarna löner som motsvarar 95,9 procent jämfört med hela riket. Motsvarande siffra för Stockholms län är 108,1 procent.

En månadslön enligt riksgenomsnittet på ca 40 000 kronor motsvarar då i Värmland 38 360 kronor och i Stockholm 43 200 kronor.

Detta innebär en löneskillnad till Värmlandsingenjörens nackdel på 19 700 kronor per år jämfört med hela riket och 58 100 kronor per år jämfört med Stockholm.

Dessutom tittar Sveriges Ingenjörer på kostnaderna för konsumtion och boende. Med hjälp av uppgifter från SCB jämförs konsumtionsutrymmet (skillnaden mellan disponibel inkomst och boendeutgift) mellan länen.

I Värmland är boendeutgiften relativt låg; 10 procent under riket och 24 procent under Stockholm. Men även konsumtionsutrymmet är mindre; 10 procent under riket och 22 procent under Stockholm.

– Värmlänningar får alltså, trots lägre boendekostnad, mindre kvar att handla för, säger Patrik Björnström.

För mer information: Patrik Björnström, utredare, 070-653 81 47 Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

2 (1)





Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera