Så blir Norden föregångare för framtidens välfärdsteknologi

Utveckla en gemensam strategi och gör Norden till en föregångsregion för välfärdsteknologi. Den uppmaningen får Sveriges, Norges och Danmarks regeringar i en gemensam deklaration som de tre ländernas stora ingenjörsförbund överlämnar i dag.

– Allt fler blir allt äldre, allt fler behöver vård, allt fler efterfrågar hög livskvalitet. Samhällets kostnader ökar därefter. Det är stora utmaningar för framtidens välfärd. Då krävs samarbete, säger Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

De mänskliga behoven och teknikens möjligheter möts i begreppet välfärdsteknologi. För att uppmärksamma och föra upp ämnet på den politiska agendan arrangerar i dag Sveriges Ingenjörer, norska NITO och danska IDA en gemensam konferens i Oslo, ”Nordisk velferdsteknologikonferanse 2013”.

Vid konferensen överlämnar de en gemensam deklaration, ”Norden som föregångsregion för välfärdsteknologi”, till regeringarna i Sverige, Norge och Danmark. Där uppmanas dessa att:

  • Utveckla en gemensam strategi för att säkra inflytande på arbetet med standardisering på de områden där det finns nordiska styrkepositioner.
  • Etablera välfärdsteknologi som begrepp. Genom ett gemensamt språkbruk underlättas samordning och politiska beslut.
  • Bidra till att inkludera internationella standarder i anbudsmaterial vid offentlig upphandling.
  • Stärka utbytet mellan ingenjörsutbildningar och samarbete mellan forskarutbildningar inom hälso- och omsorgsområdena.

– Ingenjörerna har en viktig roll när det kommer till att minska pressen på vård och omsorg och samtidigt stärka livskvaliteten för den enskilde. Om våra länder samarbetar kan vi göra Norden till en välfärdsteknologisk föregångsregion. Om vi gemensamt sätter standarden har vi även en konkurrensmässig fördel på den globala marknaden, säger Ulf Bengtsson.

För mer information:

Ulf Bengtsson, förbundsordförande, 070-555 75 79

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 137 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media