Vem ska få finaste teknikpriset?

Nu kan alla nominera till Polhemspriset, Sveriges äldsta och finaste teknikpris, som Sveriges Ingenjörer delar ut för att uppmuntra och uppmärksamma viktiga innovationer och innovatörer. Från och med i år kommer det också att delas ut varje år. Pristagaren får 250 000 kronor och Polhemsmedaljen i guld.

– I takt med ett stigande allmänintresse och medvetenhet kring vad tekniken och tekniska innovationer betyder för samhället tror vi att allt fler kan se vem eller vilken uppfinning som bör premieras – det vill vi uppmuntra, säger Johan Sittenfeld på Sveriges Ingenjörer och sekreterare i nomineringskommittén.

Möjligheten att nominera har tidigare främst vänt sig till tekniska experter, nu utökas och förenklas möjligheterna. Vem som vill får föreslå en kandidat på den nya sajten polhemspriset.se . Nomineringstiden sträcker sig fram till 1 juni.

De inkomna förslagen behandlas av en nomineringskommitté som vaskar fram tre huvudkandidater, vilka presenteras i höst. Sedan utser det särskilda Polhemsrådet, under ledning av Bengt Westerberg, årets pristagare.

Prisutdelningen äger rum 19 november i Stockholm. Då föräras årets pristagare 250 000 kronor och Polhemsmedaljen, en guldmedalj av åttonde storleken (bild bifogas).

Snabbfakta Polhemspriset
Instiftat: 1876 till minne av Christopher Polhem, den svenska mekanikens fader.
Utdelas av: Sveriges Ingenjörer
Utdelas för: Tekniska innovationer på hög nivå eller för en briljant lösning på ett tekniskt problem. Ska vara tillgänglig på den öppna marknaden, konkurrenskraftig och långsiktigt miljövänlig.
Tidigare pristagare: 55 stycken. Bland andra Baltzar von Platen och Carl Munthers för kylskåpet (1925), Ove Fernö för rökavvänjningstuggummit Nicorette (1987), Håkan Lans för GPS (1995), Laila Ohlgren för ”gröna knappen” på mobiltelefonen (2009)
Ny webbplats: polhemspriset.se

För mer information:
Johan Sittenfeld, sekreterare nomineringskommittén, 070-653 82 05
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 137 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media