Dela

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Kontakt

 • SKL presstjänsten
  +46(0)8-452 71 01
 • Helene Lindstrand

  Presschef


  072-569 80 44
 • Iréne Tinglöv

  Pressekreterare


  070-692 44 37
 • Karin Lagerholm

  Pressekreterare


  072-597 81 80
 • David Persson (föräldraledig)

  Pressekreterare


  076-125 19 19
 • Vänligen ring växeln om du vill kontakta andra avdelningar eller personer på SKL
  08 - 452 70 00
 • Citat

  Mottagandeutredningen har lyssnat på kommunerna, det vi har fört fram om våra erfarenheter från 2015 och bristerna i mottagningssystemet. Och det är viktigt att utredningen så tydligt lyfter den lokala nivåns betydelse.
  Lena Micko
  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att öka antalet lärare och för att utveckla organisation och arbetssätt i skolan.
  Per-Arne Andersson, SKL
  Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler anställda arbetar heltid och att fler medarbetare jobbar ett par år längre, kan rekryteringsbehovet minskas med runt 180 000 personer de kommande tio åren.
  Agneta Jöhnk
  Att fler arbetar längre gynnar alla
  Lena Micko
  Det är mycket välkommet att vi äntligen, efter många år, får gehör för att begränsa de negativa konsekvenserna av ebo-reglerna.
  Lena Micko
  Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå.
  Jeanette Hedberg
  Jag efterlyser sans och balans från staten när det gäller antalet riktade statsbidrag.
  Lena Micko
  Att regeringen aviserar ökade generella statsbidrag för 2019 och framåt redan nu är mycket positivt.
  Lena Micko
  Vi ska ha en långsiktig syn på kompetensförsörjning, samtidigt som vi tar ansvar för en hållbar utveckling i våra verksamheter.
  Ulf Olsson
  Den långa avtalsperioden ger Pactas företag ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering
  Heléne Fritzon, ordförande i Pactas styrelse
  Det känns bra att våra medlemmar börjar använda vårt ramavtal. Det finns uppdämda behov av bostäder, inte minst för äldre, studerande, nyanlända och ungdomar. De upphandlade husen förkortar inte bara byggtiden, utan pressar även kostnaderna för kommunerna. Nu tror, och hoppas jag, att fler kommuner följer i Mariestads fotspår.
  Lena Micko, ordförande för SKL
  Den statliga detaljstyrningen måste minska, samtidigt som staten behöver skjuta till mer resurser till våra olika välfärdsområden.
  Lena Micko, ordförande SKL
  Avtalet med Sveriges läkarförbund löper, i likhet med andra avtal SKL slutit i årets avtalsrörelse, till 2020. Den långa avtalsperioden ger kommuner, landsting och regioner ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering och lokal lönebildning.
  Helene Fritzon, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation
  Företagarnas nöjdhet har ökat vid varje mättillfälle, men i årets undersökning är ökningen glädjande nog något större än tidigare.
  Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKL
  Löneökningarna i avtalet med Kommunal ryms inom det märke som satts av industrin. Det sista avtalsåret innehåller en utökad möjlighet att lokalt premiera medarbetare utifrån kompetens, specialistkunskap och bidrag till verksamhetens mål.
  Lena Micko, SKL:s ordförande
  Våra öppna jämförelser visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl förberedda för det bostadsbyggande som behövs. Ett bekymmer är dock att byggherrar nästan uteslutande ansöker om bygglov i stora städer och kommuner nära de stora städerna
  Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL
  Vår upphandling av bostadshus är nu klar. Tillsammans med de fyra leverantörer som tidigare fått ramavtal för lägre hus, med 2-4 våningar, har vi nu gett kommunerna goda verktyg för att komma tillrätta med bristen på bostäder
  Lena Micko, ordförande för SKL
  Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda avtal till två mycket kompetenta och välrenommerade företag som kan leverera bostadshus i hela landet. Deras erbjudanden inom detta segment blir ett bra komplement till övriga avtal
  Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral
  Det är inga baracker som upphandlats, utan det är arkitektritade hus som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. De allra flesta kommuner vill bygga nytt för att möta bostadsbristen
  Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp