Almedalsveckan 2009 med Sveriges Kommuner och Landsting

Under Almedalsveckan i Visby bjuder Sveriges Kommuner och Landsting in till sex seminarier och Öppet hus i Burmeisterska huset vid Donnerplats där politikerträffar arrangeras varje dag. Välkomna.

Måndag 29 juni

Plats: Spegelsalen, Wisby Hotel, Moderator: Ulf Wickbom

13.00-14.00 Ekonomiskt seminarium Sverige är, liksom många andra länder, inne i en djup lågkonjunktur. Hur påverkas kommuner och landsting? Välkommen till en debatt om hur vi klarar välfärden i den ekonomiska krisen. Med bland andra SKL:s ordförande Anders Knape och kommunminister Mats Odell.

14.30 – 15.30 Hur får vi effektivare vård med bibehållen kvalitet? Lågkonjunkturen ger anledning att ta de stora greppen och hitta nya strukturer för att effektivisera vården. Debatt om hinder och möjligheter för en effektivare vård.

16.00 – 17.00 Varför lyckas en del skolor bättre än andra? Trots att förutsättningarna ser lika ut lyckas en del skolor bättre än andra, vad beror det på? Debatt om hur resultaten i skolan kan förbättras. SKL:s vd Håkan Sörman presenterar rapport där SKL analyserar vad som kännetecknar kommuner där eleverna får bra resultat i skolan.

Onsdag 1 juli

Plats: Furilden, Strand hotel, Moderator: Ulf Wickbom

08.30-09.30 Frukostseminarium: Har integrationen gått i stå? Välkommen till ett seminarium som tar tempen på integrationen i landet. Hur ser det ut? Vilka är konsekvenserna när integrationen inte går framåt? Vilka är lösningarna?

10.00-11.00 Vem vill bli politiker? Välkommen till ett seminarium om hot och våld mot förtroendevalda. Undersökningar visar att var femte politiker har hotats det senaste året. Debatt om hur problemet ska lösas.

11.30 – 12.30 Samhällsentreprenörskap - en väg till ökad välfärd? Om det gemensamma ansvaret för välfärden, samt samarbetet mellan kommunen, samhällsentreprenörer och det civila samhället. Vilken utveckling ser vi?

Ingen föranmälan krävs.

Läs mer om programmet och följ SKL i Almedalen via. www.skl.se/almedalen.

Välkomna!

För mer information: Charlotta Hemgren, kommunikationsstrateg på avdelningen för kommunikation, e-post: charlotta.hemgren@skl.se ; mobil: 070-319 77 61 eller Pressfrågor: Claes Bertilson, pressekreterare, e-post: claes.bertilson@skl.se ; mobil: 070-327 7807

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar