Arena Sunt Liv 5-6 september

Arena Sunt Liv fokuserar på hur arbetsgivare och arbetstagare gemensamt kan arbeta för att förbättra arbetsmiljön vid arbetsplatser i kommuner, landsting och regioner. Konferensen spänner över ett brett område och bland annat diskuteras aktuella forskningsresultat, ledarskapsfrågor, samt lärorika praktiska exempel från olika verksamheter. Konferensen och arbetet i Sunt Liv drivs gemensamt av Kommunernas och Landstingens arbetsmiljöråd och Afa försäkring.10.00-12.00 Inledning Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting Eva-Lis Preiz, ordförande, Läraförbundet

Ledande politiker samtalar under ledning av Cecilia Garme

Nordiskt ledarskap – bidrag till medskapande, effektivitet och arbetsglädje Henrik Holt Larsen, professor, Copenhagen Business School 6 september

09.00 – 10.00 Ett hälsofrämjande arbetsliv - Parternas uppdrag till AFA Försäkring Boel Callermo, sektionschef SKL och Mats Wikberg, enhetschef AFA

Fullt program bifogas och mer information finns via: www.afaforsakring.se/arenasuntliv Plats: City conference centre, Stockholm Datum och tid: 5-6 september, 10.00-15.30 respektive 9.00-16.00 (registrering 5/6 från 09.00) Media är välkomna. Vänligen medtag presslegitimation.
Välkomna!

För mer information: Avd. för arbetsgivarpolitik, handläggare Mats Stenberg, Tfn 08-452 7561, mobil 070-611 7561, mats.stenberg@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera