Avtal med Kommunal bryter ny mark

Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal har enats om ett nytt avtal för 355 000 medarbetare i sektorn. Kostnaden för avtalet beräknas till 2,6 procent och innehåller bland annat en principöverenskommelse om introduktionsanställningar.

Det nya avtalet löper på ett år och innehåller, förutom en kostnadsökning på 2,6 procent per år bland annat också nya regler för introduktionsanställningar samt förändrade regler för visstidsanställningar.

– Avtalet ligger inom ramen för det märke för kostnadsökningar som satts för denna avtalsrörelse genom tidigare avtal. Vi har genom att finna ett antal avräkningar försäkrat oss att 2,6 procent fortsatt gäller, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

– Avtalet visar också på att vi tillsammans med Kommunal kämpat hårt för att nå en överenskommelse utan att behöva gå till medling. Det är alltid glädjande och som alltid är det ett givande och tagande som gör detta möjligt, säger Ingela Gardner Sundström.

En principiellt viktig fråga för SKL har länge varit att få bort individgarantierna i avtalet.

– Det är bra att vi nu inte har något avtal inom vår sektor med individgarantier. Detta förenklar den lokala lönebildning vi vill att kommuner och landsting ska kunna arbeta med, säger Ingela Gardner Sundström.

En nyhet i avtalet är också möjligheten till introduktionsanställningar, där 25 procent av arbetstiden består av utbildning och lönen följaktligen motsvarar 75 procent.

– Det kan vara intressant för flera av våra medlemmar att prova på och vi hoppas att det förenklar rekryteringen till vår sektor. Med yrkesintroduktion säkrar vi också att kompetensutveckling börjar från dag ett, säger Ingela Gardner Sundström.

Fakta om avtalet:

  • Avtalet löper fram till 31 mars 2013 och gäller kommuner, landsting och Pactaföretag.
  • Lönenivån, inklusive lägstlöner höjs med 650 kr.
  • Ob-ersättningar och lägstlöner höjs från och med 1 september 2012
  • Avtalet innehåller inga individgarantier.
  • Möjligheten att erbjuda introduktionsanställningar som innehåller utbildning och handledning med en lönenivå om 75 procent av vanlig lön under 12 månader regleras i avtal.
  • En förenklad provanställningsbestämmelse införs.
  • Konvertering av visstidsanställningar införs efter 3 år istället för som idag 4 år när man kombinerar allmän visstidsanställning och vikariat.För mer information: Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen, 070 – 317 0729 eller Presskontakt: Claes Bertilson på mobil 070 – 327 7807

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar