Bättre betyg för skolan i årets kvalitetsmätning

Majoriteten av verksamheterna inom kommuner och landsting får höga betyg av invånarna, visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex.
Förskolan får toppbetyg och fler är i år nöjdare med sjukvården och grundskolan.

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) invånarnas nöjdhet med samhällsservicen inom kommuner och landsting. Två tredjedelar av de 18 områden som undersökts får bra betyg och de områden som ökar mest jämfört med förra året är vatten och avlopp, grundskola och sjukvård.

Skolan, från förskola till gymnasieskola, når goda eller mycket goda betyg. Nytt i årets mätning är fritidsverksamheten och den lägger sig också på en hög nivå (71,5 av 100). Även lojaliteten hos elever och föräldrar är hög, 7 av 10 anger att det är mycket troligt att de skulle rekommendera sin grund- eller gymnasieskola till andra.

– Det är glädjande att se att nöjdheten med grundskolan stigit från föregående år. Det visar att medlemmarna arbetar med rätt saker och motsäger den trista bild som stundom dominerar i medierna. Det är viktigt att den positiva bilden av skolan som elever och föräldrar vittnar om tillåts få komma fram, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

– Detta gäller för fler områden. Mätningen visar till exempel att fler är nöjda med sjukvården nu än de var i fjol. Det går alltså åt rätt håll även där.

Inom sex områden svarar invånarna att de är mindre nöjda, vilket ger att resultat under 60 (av 100). Där återfinns området miljö och klimat, som dels innefattar kommunernas arbete kring dessa frågor, och dels hur invånarna upplever kvaliteten på till exempel badvatten och luft. Det är det område där resultatet försämrats mest sedan förra årets mätning.

– Det är viktigt att medlemmarna undersöker vad detta beror på. Vi vet att det pågår en massa arbete inom dessa områden, kanske handlar det om att de måste bli bättre på att visa upp vad de gör. Jag vill dock påpeka att arbetet med sopor och avfall, som ju i allra högsta grad har med miljöarbete att göra, får ett högt betyg, säger Håkan Sörman.

Kommunal service ligger totalt på 67,4 i nöjdhet medan myndigheterna ligger på 63,9. Myndighetslistan toppas av Trafikverket förarprov samt CSN, minst nöjda är invånarna med Arbetsförmedlingen.

Fakta:
Resultatet i Svenskt Kvalitetsindex mätning bygger på 4325 intervjuer.
I urvalet finns personer mellan 16 och 82 år bosatta i Sverige samt företag i Sverige med minst en anställd. Intervjuerna genomfördes mellan 13 augusti och 19 oktober i år.

För mer information: Edith Ringmar, statistiker, Avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 79 75, e-post: edith.ringmar@skl.se


Pressjour:
08-452 71 01 , e-post:
press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.