Bra med utredning om nya driftsformer

Regeringen presenterade i dag planerna för en utredning som ska undersöka hur kommuner och landsting kan arbeta med alternativa driftsformer. – Det är bra, nya driftsformer utvecklar verksamheten, och därför behöver vi titta på formerna för detta, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.– Vi välkomnar utredningen, och ser fram emot att arbeta tillsammans med andra aktörer på området. Vi vet att många medlemmar vill pröva nya lösningar för att utveckla sina verksamheter. Nya driftsformer har utvecklat, och utvecklar verksamheten runt om i landet hos våra medlemmar, säger Anders Knape.

Den senaste tidens diskussion kring formerna för överlåtelse vid verksamhetsövergång bör inte misstolkas som ett ifrågasättande av alternativa driftsformer.

– När man bryter ny mark inom ett visst område ligger det i sakens natur att man inte kan veta alla förutsättningar. Det är därför bra att vi tillsammans med regeringen ser över de områden där det kan finnas frågetecken, säger Anders Knape.

Förbundet följer kontinuerligt utvecklingen av olika driftsformer inom sektorn, för närvarande sker - efter förfrågan från medlemmar - en utredning kring vilka juridiska förutsättningar de har att förhålla sig till.

SKL har inte lämnat några rekommendationer till medlemmarna. Det arbete förbundets jurister inlett med att klargöra vissa juridiska frågor kommer nu att fortsätta tillsammans med övriga i den partssammansatta statliga utredning som i dag presenterades.

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera