Bullerregler ett allvarligt hinder för bostadsbyggande

Statens regelverk för buller är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande. Det svarar majoriteten av de tillfrågade kommunerna i enkät från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Enkäten, som ligger till grund för ett seminarium i Almedalen i dag, har skickats ut till de drygt 60 kommuner där det byggts fler än 1 000 bostäder sedan år 2002. Den visar att många kommuner gör vad de kan för att takten i bostadsbyggandet ska öka. Men statens regelverk för buller gör det mycket svårt att bygga i städer och tätorter där människor vill bo. Kommunala detaljplaner kommer inte till byggstart.

72 procent av kommunerna i enkäten svarar att regelverken för buller är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande.

– Problemen är störst i kommuner där det behöver byggas mest, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Det handlar inte bara om att staten har stränga riktvärden. Olika statliga myndigheter också har olika regelverk, vilket skapar förvirring. 62 procent av kommunerna i enkäten anser att de olika regelverken är motsägelsefulla. Kommunerna kan inte förutsäga om deras detaljplaner håller om någon överklagar.

Som läget är i dag tvingas kommunernas planer många gånger ut till mindre attraktiva lägen. I de fallen sätts inte spaden i jorden eftersom det inte är tillräckligt lönsamt för entreprenörer och byggherrar att bygga. SKL:s enkät visar att det i dagsläget finns färdiga men outnyttjade kommunala planer om 47 000 nya bostäder.

För att råda bot på bullerproblemen har regeringen gett Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att samordna sina respektive regelverk. Men allt tyder på att verken inte kommer att komma överens, enligt SKL.

– Viktigast är nu att Miljödepartementet ser till att Naturvårdsverket, vars regelverk är det största problemet på området, ändras. Dels för att människor ska ha någonstans att bo, dels för att förtätning av städer är klimatsmart, säger Anders Knape.



Ladda ner enkätundersökningen "Bygg bort bullret!" från SKL:s webbplats för publikationer

Läs SKL:s debattartikel om bullerregler



För mer information:
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 78 63, mobil: 070-598 43 88, e-post: ann-sofie.eriksson@skl.se


Kerstin Blom Bokliden, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 78 60, mobil: 070-606 41 93, e-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar