Claes Ånstrand utsedd till ordförande för den etiska plattformen

Claes Ånstrand har utsetts till ordförande för det partssammansatta råd som ska driva arbetet för att öka insyn och öppenhet i offentligt finansierad vård och omsorg, oavsett om utföraren är offentlig, privat eller idéburen.

Inom ramen för den överenskommelse som arbetsmarknadens parter nyligen undertecknade inrättas nu ett partssammansatt råd som leds av Claes Ånstrand. Rådet ska ha en löpande dialog med regeringen och årligen rapportera om utvecklingen av det fortsatta arbetet med plattformen.

‑ Jag är mycket glad över att få leda detta arbete som syftar till att höja kvaliteten inom vården och omsorgen. Det är samtidigt en utmaning att ta fram förslag till detaljerade avtal om vad som ska gälla för både huvudmän och vårdgivare inom vård och omsorg, och som de frivilligt kan ansluta sig till, säger Claes Ånstrand.

Claes Ånstrand har lång erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet med ledande politiska uppdrag i kommun, landsting och stat inom många områden. Han har bland annat varit kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, landstingsråd i Stockholms läns landsting, statssekreterare på Socialdepartementet, Näringsdepartementet samt Utbildnings- och Kulturdepartementet. Många av hans uppdrag har varit att leda och utveckla verksamheten. Claes Ånstrand har också varit styrelseordförande i ett stort antal offentligt ägda aktiebolag, till exempel Posten AB, SJ AB, SL AB och Tumba Centrumbolag samt styrelseledamot i S:t Görans sjukhusstyrelse. Idag arbetar han också bland annat som senior rådgivare.

Rådet med tillhörande kansli ska under hösten precisera mer exakt vilka krav som kommer att ställas på de vård- och omsorgsgivare som vill vara med. Detta arbete innebär bland annat framtagandet av en gemensam kravspecifikation. Kravspecifikationen ska beskriva hur informationen om kvalitet, ekonomi och ägande och anställningsvillkor ska utformas.

Fakta om Etisk plattform
Arbetet med den etiska plattformen tog sin början i oktober 2012 då socialminister Göran Hägglund inbjöd arbetsgivar-, bransch och fackliga organisationer inom vård och omsorg till ett gemensamt arbete. I september 2013 var arbetsmarknadens parter överens om en etisk plattform, där nyckelorden är öppenhet och insyn. Alla som ansluter sig till plattformen – kommuner och landsting, som ju både är beställare och utförare, samt privata utförare av olika slag – förbinder sig att ge allmänheten, brukare och patienter en så god insyn i verksamheten att det både går att jämföra kvalitet och se att resurserna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Parterna som undertecknat överenskommelsen:
Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Akademikerförbundet SSR, DIK, Kommunalarbetarförbundet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Naturvetarna, Psykologförbundet, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Tjänstetandläkarföreningen, Vision samt Vårdförbundet.

Läs debattartikeln http://www.skl.se/press/debattartiklar/overenskommelse-om-etisk-plattform

Läs överenskommelsen http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=784815a9-4c22-48a3-b4a2-50edb4785ee5&FileName=Etisk+plattform+13-09-23.pdf

Kontakt :

Claes Ånstrand
Tfn: 070-208 30 70

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar