Demokratidagen 2017

14 mars är det dags för Demokratidagen på Clarion Hotel Stockholm. På plats finns cirka 400 politiker och tjänstepersoner från kommuner, landsting och regioner. 

Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar Demokratidagen för sjunde året med föredrag i plenum och parallella seminarier.

Under förmiddagen berättar bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om det demokratipolitiska arbetet, journalisten Maciej Zarembas reflekterar kring populismens inverkan på demokratin och Per Mosseby, från SKL:s avdelning för digitalisering, lyfter behovet av en smartare välfärd.

Under eftermiddagen kommer tolv parallella seminarier att hållas som handlar om bland annat mänskliga rättigheter, det nya politiska landskapet, konsekvenserna av en förändrad vallag, digital delaktighet och hat och hot på sociala medier.

Programmet i sin helhet: 
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/demokratidagen2017.10800.html

Tid: Tisdag den 14 mars, kl 10.00 – 16.00

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 i Stockholm.

Twittra gärna under #demokratidagen

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

Mer information

Martin Lidhamn
Handläggare
Avdelningen för ekonomi och styrning
Tel. 08-452 76 66
E-post: martin.lidhamn@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner, 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Förbundets verksamhet styrs av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Lena Micko (S). SKL:s tf VD är Lena Dahl. SKL:s kansli ligger i Stockholm, Hornsgatan 20, och består av en stab och åtta avdelningar. Här arbetar cirka 450 personer. Det finns också ett kontor i Bryssel. SKL:s verksamhetsidé: En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar