Detaljplaneprocessen inget hinder för byggandet

Det råder bostadsbrist i Sverige. Att förändra det är ett ansvar för både kommuner, staten och bostadsbranschen. Gör kommunerna vad de ska?

SKL presenterar nu för första gången Öppna jämförelser som redovisar fakta kring kommunernas detaljplaneverksamhet. Syftet är dels att ge kommunerna ett underlag som låter dem lära av varandra, dels att presentera fakta om kommunernas bostadsplanering.

Tid: 14 mars 2017 kl. 8.00–9.10.
Plats: SKL, lokal Torget, Hornsgatan 20, Stockholm.

Rapporten visar bland annat att:

  • det går snabbare än man tidigare trott att ta fram en detaljplan,
  • de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs,
  • byggherrarna ansöker om bygglov nästan uteslutande i och kring de största städerna – trots att det är brist på bostäder i nästan hela landet.

Under frukostseminariet, som även webbsänds, presenterar vi denna studie. Välkommen att ta del av presentationen!

Anmälan: https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nyafaktaomkommunernasdetaljplaneringforbostadsbyggande.11626.html

Du kan även följa seminariet på http://play.skl.se/.

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner, 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Förbundets verksamhet styrs av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Lena Micko (S). SKL:s tf VD är Lena Dahl. SKL:s kansli ligger i Stockholm, Hornsgatan 20, och består av en stab och åtta avdelningar. Här arbetar cirka 450 personer. Det finns också ett kontor i Bryssel. SKL:s verksamhetsidé: En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar