En trygg valrörelse

Hur kan vi arbeta tillsammans för en trygg valrörelse? SKL arrangerar en konferens om hur vi kan stärka det förebyggande arbetet kring hat och hot mot förtroendevalda.

Under åren 2012 till 2016 har hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner ökat visar BRÅ:s nyligen släppta rapport. Störst var utsattheten under valåret 2014 då tre av tio blev utsatta. När valåret nu tar sin början är oron stor för att förtroendevalda kommer att bli än mer utsatta för hot och hat.

Under konferensen ”En trygg valrörelse” kommer förtroendevalda och säkerhetsansvariga att berätta om strategier för att öka tryggheten. Polisen och andra aktörer beskriver sina erfarenheter och ger råd om risker och möjligheter under de kommande åren.

Lena Micko, ordförande för SKL inleder och därefter talar Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Tid:              Måndag den 11 december kl 10.00-15.30

Plats:            Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, Stora Hörsalen.

I direkt anslutning efter Lena Mickos och Alice Bah Kuhnkes tal finns möjlighet till intervjuer om regeringens och SKL:s fortsatta arbete kring hat och hot mot förtroendevalda under valåret, ca kl 10.30. Anmälan mejlas i förväg till press@skl.se 

Hela programmet

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/entryggvalrorelse.13367.html

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

För mer information: Lena Langlet, tfn: 08-452 79 18, e-post: lena.langlet@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar