Företagare nöjda med kommunernas service

Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. Det visar en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i dag. Bygglov är det område där nöjdheten ökat mest.

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017, som är den femte mätningen sedan starten 2010. Många kommuner har ökat sitt NKI sedan förra mätningen. Bygglov och markupplåtelse är de myndighetsområden som ökat mest i nöjdhet sedan den senaste mätningen.

– Allt fler bostäder behövs runt om i Sverige, så att företagarnas nöjdhet kring kommunernas handläggning av bygglov ökar är därför extra viktigt och glädjande, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal- och regional utveckling på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Solna ökar mest

Den kommun som förbättrat sitt resultat mest sedan år 2016 är Solna, som ökat med hela nio enheter till NKI* 75. Solna följs tätt av Hallstahammar, Kävlinge och Klippan som alla ökade sina resultat med åtta enheter.

– Under de sju år som vi har genomfört denna undersökning har vi sett att många kommuner systematiskt förbättrad förvaltningarnas rutiner och samverkan snarare än att bra service ska hänga på enskilda handläggare och chefer. Vi ser nu att det har lett till stabilare resultat, säger Katrien Vanhaverbeke.

* NKI = Nöjd-Kund-Index

Fakta om SKL:s servicemätning 2017

Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde i denna undersökning är 71 av maximala 100. Godkänt resultat är NKI 62.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg (BRG).

Kommuner med högst NKI-värde

Kommun NKI
Haparanda 92
Laxå 85
Boden 84
Leksand 82
Sunne 81

Större kommuner (fler än 40 000 invånare) med högst NKI-värde

Kommun NKI
Trollhättan 78
Eskilstuna 77
Mölndal 76
Kalmar 76
Örebro 76

NKI per myndighetsområde 2010, 2012, 2014, 2016 och 2017                                                                     

Myndighetsområde 2010 2012 2014 2016 2017 Förändring 2010-2017 Förändring 2016-2017
Brandskydd 74 75 76 81 79 5 -2
Bygglov 64 60 61 60 63 -1 3
Markupplåtelse 66 65 67 69 72 6 3
Miljö- och hälsoskydd 63 67 67 70 69 6 -1
Livsmedelskontroll - - 71 74 74 3 0
Serveringstillstånd 70 70 72 74 75 5 1
Totalt 66 67 68 70 71 5 1

Bifogat finns hela listan, län för län.

Hela rapporten - Öppna Jämförelser Företagsklimat 2017

SKL presstjänsten
+46(0)8-452 71 01
press@skl.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera