Framgångsrika skolkommuner lyfts fram i ny rapport

Framgångsrika skolkommuner ser olika ut när det gäller befolkningsstorlek, elevernas socioekonomiska bakgrund och de satsar också olika mycket pengar på skolan. Det visar Sveriges Kommuner och Landsting i rapporten Öppna jämförelser – grundskolan 2009. I rapporten presenteras kommunerna med de bästa sammanvägda resultaten.

Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Öppna jämförelser – grundskolan 2009 redovisar elva resultat- och sju resursindikatorer. Nyheter i år är ett sammanvägt resultat baserat på elevernas betyg och provresultat, ett avsnitt om likvärdig betygssättning, en forskningsöversikt om sambandet mellan resultat och resurser samt en indikator som visar kommunernas effektivitet med hänsyn tagen till deras olika strukturella förutsättningar.

Resultaten för eleverna i landets grundskolor har i många kommuner blivit bättre. Antalet kommuner där fler än 80 procent av eleverna når målen i alla ämnen har ökat och antalet kommuner där fler än 95 procent av eleverna klarar ämnesproven i årskurs 9 har ökat i både svenska och engelska. Samtidigt har färre elever blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Framgångsrika skolkommuner ser olika ut när de gäller befolkningsstorlek, elevernas socioekonomiska bakgrund och de satsar också olika mycket pengar på skolan. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver inte nödvändigtvis innebära mer resurser. Det centrala verkar snarare vara hur resurserna används.

– Det viktigaste är skolans medarbetare. Därför gäller att rekrytera och utveckla kompetenta lärare och skolledare som kan involvera eleverna lärandet. Skolor och kommuner behöver även jämföra sig med andra och ta till sig forskning om hur bra undervisning bedrivs, säger Håkan Sörman.

– En väl fungerande målstyrning med en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling samt ett genomtänkt värdegrundsarbete ser också ut att leda till framgång. Det kan handla om relationer, bemötande och positiva förväntningar. Några sådan indikatorer är inte med rapporten eftersom det inte finns jämförbar statistik, men framgångsrika kommuner pekar själva på det, säger Håkan Sörman.

Under hösten arrangerar SKL regionala konferenser om hur Öppna jämförelser kan användas och till årsskiftet publiceras en skrift med konkreta exempel från framgångsrika skolkommuner. Bäst placerade kommun per län i det sammanvägda resultatet* Högst sammanvägt resultat, per län: Län Kommun Skåne Lomma Stockholm Danderyd Västerbotten Sorsele Norrbotten Överkalix Kalmar Mörbylånga Värmland Hammarö Östergötland Vadstena Dalarna Malung-Sälen Västra Götaland Partille Jönköping Mullsjö Södermanland Oxelösund Halland Kungsbacka Jämtland Krokom Kronoberg Älmhult Uppsala Knivsta Blekinge Olofström Västernorrland Sollefteå Västmanland Köping Gävleborg Ljusdal Örebro Nora

*Tabellen presenterar kommuneras sammanvägda resultat. Placeringen utgår från ett sammanvägt resultat framtaget utifrån kommunens värden för samtliga redovisade resultatindikatorer med undantag för ämnesproven i årskurs 5 och Dagens Nyheters nutidsorientering

Läs hela rapporten och ladda ned resultattabeller på SKL:s hemsida: http://www.skl.se/artikel.asp?C=6089&A=60204

För mer information: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad, Joakim Feldt, projektledare, tfn: 08-452 79 75, mobil: 076-141 79 75, e-post: joakim.feldt@skl.se eller Malin Annergård Pierrou, utredare, tfn: 08-452 79 38, mobil: 076-768 79 38, e-post: malin.annergard.pierrou@skl.se eller Nina Andersson, utredare, tfn: 08-452 79 29, mobil: 070-590 79 29, e-post: nina.andersson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar