INBJUDAN - PRESSEMINARIUM Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting 07

För andra året i rad ger nu Sveriges Kommuner och Landsting ut skriften ”Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting”. 2007 års skrift fokuserar bland annat på hälsa och arbetsmiljö, deltidsanställningar, de förtroendevaldas roll som arbetsgivare samt en presentation av statistik om personalförhållanden inom sektorn. Den 11 oktober presenteras skriften vid ett presseminarium. Antalet platser är begränsat, välkomna.Föranmälan krävs senast 9 oktober till claes.bertilson@skl.se då antalet platser är begränsat. Endast media.

Tid: Torsdag 11 oktober 11-12 (lunchsmörgås serveras) Plats: Lokal Mallorca, plan 12, SKL, Hornsgatan 20

För mer information: Pressekreterare Claes Bertilson, Tfn 08-452 78 07, Mobil 070-327 7807

Välkomna!

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera