Infektioner orsakade av sjukvården minskar

Alldeles för många patienter drabbas av infektioner när de ligger på sjukhus. En ny nationell mätning visar att antalet patienter som fått en vårdrelaterad infektion har minskat med uppemot 30 000 patienter jämfört med ett år tillbaka.

Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. Detta tyder på att landstingen arbetar hårt för att vården ska bli säkrare. Att förebygga infektioner minskar lidande, kortar vårdtider och resurserna kan överföras till annan vård.

Av alla patienter som varit inlagda under ett mättillfälle i april 2009 hade 9,7 procent en vårdrelaterad infektion jämfört med november 2008 då mätresultatet visade på 11 procent.

Resultaten för mätningen när det gäller hur många som drabbats på länssjukhusen så ligger spannet mellan 5,8 – 12,7 procent och på regionsjukhusen mellan 9,5 – 13,4 procent.

De tre vanligaste infektionerna som patienter drabbas av är urinvägsinfektioner (23 %), hud- och sårinfektioner (17 %) samt lunginflammation (16 %).

- Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas. Bland annat handlar det om så enkla metoder som att alltid desinfektera händerna med handsprit, använda kortärmat och inte bära ringar och klockor i kontakten med patienter. Huvudansvaret för att detta sker är arbetsgivarens, och det måste ges förutsättningar så att det är lätt att göra rätt, säger Håkan Sörman.

Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med landstingen driver sedan ett år tillbaka en särskild satsning för att halvera alla undvikbara vårdrelaterade infektioner. Åtgärdspaket har tagits fram av infektionsexperter som används för att vidareutbilda personalen i det förebyggande arbetet.

Nästa mätning presenteras i december 2009.

Resultat per landsting och sjukhus finns på www.skl.se/patientsakerhet

För mer information: Dag Ström, projektledare på avdelningen för vård och omsorg Tfn 08-452 77 32, Mobil 076-808 77 32, dag.strom@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar