Inspirationsdag för bättre cancervård

Tisdagen den 12 februari samlas 300 personer för att summera tre års utvecklingsinsatser och inspirera varandra inför det fortsatta arbetet med att förbättra cancervården.

Inspirationsdagen inleds av socialminister Göran Hägglund, Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, och Göran Stiernstedt, chef vid SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Därefter presenteras resultat och erfarenheter från ett trettiotal olika projekt och försöksverksamheter, som pågått runt om i landet under de tre åren med nationella cancerstrategin. Då blir det också möjligt att ta del av verksamheten i de sex regionala cancercentrumen.

Med tidigare nationelle cancersamordnaren Kjell Asplund som moderator avslutas dagen av Kerstin Wigzell, utredaren bakom cancerstrategin, Hans Karlsson, landstingsdirektör i Värmland och Gunilla Gunnarsson, SKL:s cancersamordnare.

Tid: Tisdag 12 februari kl 10 – 16.30

Plats: Norra Latin, Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71 B, StockholmHela programmet
Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!För mer information:
Gunilla Gunnarsson, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 070-223 14 11, e-post: gunilla.gunnarsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar