INSTÄLLT - PRESSINBJUDAN

INSTÄLLT PGA SJUKDOM - De Kvinnofridskonferenser som SKL bjöd in till i förra veckan och som samordnas eller arrangeras av SKL ställs in på grund av sjukdom.Heldagskonferens med Jackson Katz; Manlighet, våld och förebyggande jämställdhetsarbete Hilton hotel, Slussen, Stockholm

samt

Luleå (15/9) – Lisa Lindström tfn: 0920-96275 eller lisa.lindstrom@bd.lst.se Örebro (16/9) – Elisabeth Berglund, tfn: 019-602 72 98 eller elisabeth.berglund@orebroll.se Umeå (19/9) – Linda Gustafsson, tfn: 090-10 72 88 eller: linda.gustafsson@ac.lst.se

Den nationella Kvinnofridskonferensen ställs inte in.

Torsdag-fredag 18-19 september SKL är medarrangör för Nationell Kvinnofridskonferens som samlar 500 deltagare, Scandic Star Hotel, Sollentuna

Konferensen anordnas av Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, där SKL ingår.

Läs mer om konferensen via Brottsförebyggande Rådets hemsida: http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=283

Läs mer om SKL:s arbete med Kvinnofrid via: www.skl.se/kvinnofrid

För mer information: Jenny Norén, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Tfn 08-452 76 87, jenny.noren@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera