Insulinpumpar kommer fortsätta subventioneras

Jag försäkrar att inga diabetespatienter behöver vara oroliga, säger Mats Eriksson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation. Oavsett om det blir statens eller landstingens ansvar, kommer pumparna även fortsättningsvis vara subventionerade för patienten.

Den senaste veckan har ett stort antal enskilda diabetiker hört av sig såväl till de olika landstingen som till Sveriges Kommuner och Landsting. Svenska Diabetesförbundet har även skrivit till regeringen, riksdagens ledamöter samt berörda myndigheter och SKL. Orsaken är en stor oro för att de enskilda patienterna fortsättningsvis ska behöva betala hela kostnaden för den insulinpump som idag tillhandahålls gratis. Oron bottnar i den omprövning som Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför av flera förbrukningsartiklar i förmånssystemet, däribland insulinpumpar. I genomgången ingår även hur produkterna levereras till patienten och hur betalningsansvaret kan fördelas mellan stat och landsting.

Beslut om en eventuell förändring kommer att fattas under 2013.

Idag ägs insulinpumparna av de enskilda patienterna, till skillnad från all annan medicinteknisk utrustning, till exempel rullstolar, som patienterna får till låns.

– Landstingen har goda och kvalitetssäkrade rutiner för upphandling, distribution, reparation och återanvändning av all medicinteknisk utrustning. Att även insulinpumpar omfattas i detta system kommer att innebära ett bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser, säger Mats Eriksson.

– Till de som är oroliga för att i en framtid kanske behöva betala hela eller stora delar av kostnaden själv, vill jag framhålla att det inom överskådlig framtid inte finns något som helst skäl till det. Landstingen kommer att fortsatt subventionera pumparna.

För mer information: Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg, tfn: 08-452 76 50, mobil: 070-520 74 14, e-post: goran.stiernstedt@skl.se 

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar