Internationella politiker möter lokala förtroendevalda

Lokala toppolitiker i ett nätverk för kvinnor i Sverige ska under några dagar vara mentorer och ge inblick i svensk lokaldemokrati. Ett internationellt ledarprogram arrangeras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) där SKL ingår som en samarbetspart.

– Det är viktigt att visa hur demokratin fungerar i kommuner, landsting och regioner för ledande politiker på lokal och regional nivå i andra länder. Demokratin behöver starka kvinnor i ledande positioner i Sverige men också internationellt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Maria Fält, kommunalråd i Upplands Väsby kommun och ingår i det internationella ledarprogrammet för kvinnor som arrangeras av ICLD. Den 3-5 september tar hon emot Tamila Sordia från Georgien som hon under två dagar ska vara mentor för.

27 ledande politiker deltar från Bosnien-Hercegovina, Moldavien, Serbien, Makedonien, Georgien, Kosovo, Ukraina Indien, Kenya, Sydafrika, Uganda, Tanzania, Mocambique, Namibia och Zambia. Från Sverige deltar 19 ledande politiker från kommuner, landsting och regioner i hela landet.

Ledarprogrammet pågår under 18 månader och de träffas i Stockholm under två dagar och sedan åker delegaterna till sina mentorer i kommunen, landstinget eller regionen. Besöket kommer säkert att präglas av hur den svenska valrörelsen går till.

Svenska politiska församlingar är de mest jämställda i världen, med 30 procent av kommunstyrelseordföranden som är kvinnor. Det globala genomsnittet är 9 procent toppolitiker som är kvinnor på lokal nivå.

SKL:s arbete med demokratifrågor

För mer information: Lena Lindgren, projektledare, Avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 76 10, mobil: 070-319 76 10, e-post: lena.lindgren@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar