Konferens om kommunens varumärke 30-31 augusti

Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar tillsammans med Uppsala kommun en tvådagarskonferens om kommunens varumärke. Att öka den egna kommunens eller regionens attraktionskraft blir allt viktigare. Klarar kommunerna att leva upp till de slogans och positiva bilder som målas upp? Riskerar kommunerna att satsa för mycket på ren marknadsföring?10.00 – 10.30 Inledning med Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting och Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun

13.15 – Med historien in i framtiden – exemplet Eskilstuna Arbetat med att förändra och förmedla bilden av Eskilstuna har inneburit en viktig signal om tilltro till framtiden för både kommunens invånare och omvärlden.
Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun

13.45 – Locktoner för döva öron? Vilken betydelse har stora reklamkampanjer för inflyttningen och finns det något enkelt svar på vad en kommun kan göra för att få flyttströmmarna att gå i önskvärd riktning? Thomas Niedomysl, fil dr, forskare vid Institutet för Framtidsstudier

15.45 – Så sätter man den lilla kommunen på kartan Där andra såg avfolkad glesbygd såg Sven-Erik Bucht möjligheterna. Med en ny bild har man lyckats visa att lilla Haparanda faktiskt är centrum för en region med 900 000 människor.
Sven-Erik Bucht, kommunalråd, Haparanda kommun

Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsg. 23, Uppsala Datum och tid: 30-31 augusti, 10.00-17.00 respektive 09.00-13.15

Vänligen medtag presslegitimation

Välkomna!

För mer information: Christina Thulin, Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, Tfn 08-452 78 70, Mobil 073-330 90 61, christina.thulin@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera