KULTURSKOLA 2030

Musik- och kulturskolorna är Sveriges största barnkultursatsning som varje vecka når över 360 000 barn och unga. Hur ser en kulturskola ut 2030? Frågan diskuteras på en konferens i Umeå den 20 februari.

Tid: 20 februari 2013, kl 9.30 -16.30

Plats: Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå

Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK). Syftet är att synliggöra på vilket sätt en offentligt finansierad pedagogisk kulturverksamhet bör vara utformad, innehållsmässigt och organisatoriskt, för att möta barns och ungdomars kulturutövande.

Umeåkonferensen ingår i en konferensserie om fem konferenser under våren. Fokus ligger vid det här tillfället på frågan om Kulturskola för alla? På konferensen ska frågor om tillgänglighet, rekrytering och inkludering diskuteras. Hur gör vi kulturskolan till en mötesplats för alla och inte bara vissa?

Ur programmet:

”Kulturskolan är till för medelklassen” Hur kan vi nå nya grupper? Johan Söderman, lektor vid Malmö högskola

Kan och vill vi få en kulturskola för alla? Utifrån barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sig estetiskt. Varför är det viktigt att alla har den rätten?

Panelsamtal med Angelica Rage, SKLs kultur- och fritidsberedning samt kommunstyrelsens ordförande i Forshaga, Johan Söderman, lektor vid Malmö högskola och Lisa Lundström, Bildmuseet, Umeå Universitet

Moderator: Louise Andersson, kulturexpert, SKLMer info om kulturskola 2030 Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!För mer information: Louise Andersson, kulturexpert, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 7422, mobil: 070-653 79 93, e-post: Louise.m.andersson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar