KULTURSKOLA 2030

Musik- och kulturskolorna är Sveriges största barnkultursatsning som varje vecka når över 360 000 barn och unga. Hur ser en kulturskola ut 2030? Frågan diskuteras på en konferens i Malmö den 5 mars.

Tid: 5 mars 2013, kl 9.30 – 16.30

Plats: Luftkastellet, Utsiktsvägen 10, Limhamn.

Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK). Syftet är att synliggöra på vilket sätt en offentligt finansierad pedagogisk kulturverksamhet bör vara utformad, innehållsmässigt och organisatoriskt, för att möta barns och ungdomars kulturutövande.

Malmökonferensen, som kommer att ha fler än 500 besökare, ingår i en serie om fem konferenser under våren. Fokus ligger vid det här tillfället på kulturskolan och samhällsbygget. Vi diskuterar bland annat hur kulturskolan kan bli en stark kraft i samhällsutvecklingen.

Ur programmet:

Stina Oscarson, chef för Radioteatern, talar om demokratins immunförsvar.

Kulturekonomen Tobias Nielsén berättar hur kulturskolan påverkar samhällets ekonomi.

I ”Room 13” driver barnen egen ateljé och inom orkestermetoden ”El Sistema” finns en stark föräldrasamverkan. Är det modeller för en Kulturskola 2030?Mer info om Kulturskolan 2013 

Följ konferensen på Twitter: #K2030
Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!
För mer information:
Nils-Olof Zethrin, fritidsexpert, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 79 96, e-post: nils-olof.zethrin@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar