Långsiktigt avtal med lokalt fokus

Ett fyraårigt avtal med två sifferlösa år. Det blev resultatet av avtalsförhandlingarna med Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. De första två åren ger en löneökningsnivå på respektive 2,6 och 2,2 procent. Avtalet är ännu ett steg mot lokal lönebildning inom kommunsektorn.

Efter konstruktiva förhandlingar kunde Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta enas med Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet om ett nytt kollektivavtal.

– Vi är mycket glada att vi kunnat träffa ett fyraårigt avtal med våra motparter, säger ordföranden för SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström.

– Ett så pass långt avtal gör det möjligt för oss och våra medlemmar att arbeta långsiktigt och gör att vi tillsammans kan fokusera på att utveckla det lokala lönebildningsarbetet.

Avtalet har angivna löneökningsnivåer endast de två första åren (2,6 för 2013 och 2,2 för 2014). För 2015 och 2016 anges inte någon nivå. Avtalet ger goda förutsättningar för att ytterligare utveckla lokal lönebildning, något som SKL/Pacta drivit sedan länge.

– Utifrån lokala förutsättningar vill vi att arbetsgivarna ska kunna premiera goda prestationer, säger Ingela Gardner Sundström. Detta avtal ger oss den möjligheten.

Det nya avtalet innebär också lönepolitiska framgångar eftersom SKL/Pacta har flyttat fram positionerna när det gäller hur lönerna sätts.

– I och med detta avtal har parterna gemensamt tagit ytterligare steg för att utveckla modellen där chef och medarbetare samtalar om individens prestation kopplat till lön, säger Ingela Gardner Sundström.


Fakta om avtalet:


Avtalet löper över fyra år från och med 1 april 2013 till 30 mars 2017.

Avtalet ger ett garanterat utfall på 2,6 procent under 2013, 2,2 procent under 2014 och är därefter sifferlöst. Inget år är uppsägningsbart.

I avtalet ligger ett långsiktigt partsgemensamt arbete för att utveckla processen lokalt där bl.a. samtalet mellan chef och medarbetare blir det centrala.

30 dagar föräldralön, nu 180 dagar ingår och arbetstagares rätt att besöka mödravårdscentralen omfattar nu båda föräldrarna.

Parterna har kommit överens om ett partsgemensamt arbete för att undersöka möjligheterna för kvinnor och mäns möjligheter att nå högre chefstjänster i lika stor utsträckning.

Från och med 1 oktober 2014 gäller att särskilda ersättningar avseende jour och beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid beräknas med en procentsats på timlönen.
Läs mer om SKL och avtal 2013 via: www.skl.se/avtalsrorelsen
För mer information:
Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation 070-315 0729. Presskontakt: Claes Bertilson, 070-327 7807.

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar