Ljusnande konjunkturutsikter

Positiva signaler från svensk ekonomi och omvärlden gör att SKL:s ekonomer skruvar upp bedömningen för svensk ekonomi något. Risken för en djupare recession och förnyad finansiell oro har minskat. Flera tecken tyder på att vi rör oss mot ljusare tider. Även 2013 blir dock ett utpräglat lågkonjunkturår med hög arbetslöshet. Trots vikande arbetsmarknad kommer ändå kommuner och landstings skatteunderlag utvecklas förhållandevis väl.

Bedömningen är att BNP ökar 1,4 procent 2013. Det är ett par tiondelar högre än 2012, men inte tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten stiger ytterligare något under 2013 och en mer påtaglig förbättring av arbetsmarknadsläget sker först i början av 2014.

– Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och anledningen stavas en fortsatt knackig utveckling i omvärlden säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Trots en svag ökning av sysselsättning och löner utvecklas skatteunderlaget förhållandevis väl. I år räddas skatteunderlaget av växande pensioner. Till följd av bättre skatteunderlagsutveckling både 2012 och 2013 förbättras kommunsektorns skatteintäkter med 3 miljarder kronor 2013 jämfört med tidigare bedömning.

– Den nya skattunderlagsprognosen innebär att kommunernas och landstingens skatteintäkter blir bättre än tidigare beräknat även 2014 men ett betydande kostnadstryck, både från demografi och höjda ambitioner, riskerar att försvaga sektorns resultat påtagligt. Utan uppräknade statsbidrag räknar vi med att kommunsektorns sammantagna resultat endast blir 2 miljarder. Detta betyder att de flesta landsting och en majoritet av kommunerna har ett negativt resultat, säger Mats Kinnwall.
Läs mer om skatteunderlagsprognosen

För mer information:
Mats Kinnwall, chefsekonom och chef för avdelningen ekonomi och styrning, tfn: 08-452 73 55, mobil: 076-762 77 05, e-post: mats.kinnwall@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar