Många fritidspolitiker i Östergötland

Andelen fritidspolitiker i Östergötland är stor, hela 97 procent genomför sina politiska uppdrag vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Det visar en färsk rapport om Östergötlands förtroendevalda som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag.Totalt har länet 1 825 förtroendevalda, vilket också är en jämförelsevis hög siffra i relation till invånarantalet.

– Det går i genomsnitt en kommunpolitiker på 262 invånare i Östergötland. Det kan jämföras med hur många invånare det går per riksdagsledamot: 26 000, säger rapportförfattaren Björn Kullander, SKL.

– En sådan närhet mellan förtroendevalda och invånare underlättar dialogen. Det är en styrka med den lokala demokratin.

Rapporten redovisar också hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för sina lokala politiker. Även om den lokala demokratin överlag får högt betyg, får de förtroendevalda lägre betyg än den kommunala verksamheten.

– Det är paradoxalt, eftersom det är de förtroendevalda som är ansvariga för hur verksamheten sköts. Men det kan bero på att man oftare kommer i kontakt med själva verksamheten än med politiken, och därför har svårt att se politikernas helhetsansvar.

– Dessutom är det ju de förtroendevalda som måste fatta och redogöra för svåra beslut och avvägningar, något som ofta får negativ uppmärksamhet, säger Björn Kullander.

Rapporten kan läsas i sin helhet på www.skl.se/demokrati

För mer information: Avd. för demokrati och styrning, Björn Kullander, tfn 08-452 78 27, mobil 070-692 45 18, bjorn.kullander@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar