Mer pengar till jämställdhet i Västerbotten

Servicen i många offentligt finansierade verksamheter är inte jämställd. Det vill Program för Hållbar Jämställdhet göra någonting åt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att bevilja 1,7 respektive 1,2 miljoner kronor till Umeå kommun och Lycksele kommun för att de ska kunna fortsätta sitt långsiktiga jämställdhetsarbete.

Umeå kommun ska bland annat satsa på en fördjupning av jämställdhetsperspektivet i styr- och ledningssystem för att uppnå en jämställd medborgarservice på lång sikt. Målgrupp är framförallt mellanchefer/utvecklingsledare, samt politiker.

Lycksele kommun får pengar bland annat för att utveckla sitt jämställdhetsverktyg JämGIS. En särskild insats berör även biståndshandläggningen inom äldreomsorgen där en analys över hur biståndsärenden bedöms och beslutas ur ett könsperspektiv ska göras.

Umeå och Lycksele är två av de 17 kommuner, landsting, regioner, regionförbund, företag och samverkansorgan som får fortsatta pengar för att säkra en hållbar jämställdhet i sina verksamheter.

Pengarna delas ut inom ramen för den nationella satsningen Program för Hållbar Jämställdhet som är initierad av regeringen. Den har beviljat SKL totalt 225 miljoner kronor för att stödja kommuner och landsting i arbetet med långsiktig jämställdhetsintegrering. Denna programperiod syftar till att säkra hållbarheten i de utvecklingsarbeten som redan har påbörjats och sprida kunskaper om uppnådda resultat så att fler verksamheter kan jämställdhetsintegreras.

Målet med fördelningen av medel är att göra det möjligt för de verksamheter som fått pengar att införliva jämställdhet som en naturlig del i alla styr- och ledningssystem, rutiner och metoder så att en jämställd fördelning av makt och resurser kan säkerställas. Verksamheterna ska kunna erbjuda en likvärdig service till kvinnor, män, flickor och pojkar.

Mer information finns på skl.se

Kontaktpersoner:
Umeå kommun, Helene Brewer, tfn: 090-16 19 15
Lycksele kommun, Marie Öhlund, tfn: 0950-164 22

För mer information: Henning Brüllhoff, informatör på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 74 23, henning.brullhoff@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar