Nu ska skolorna i Landskrona bli ännu bättre

För att nå bättre resultat i skolan bör varje skola kartlägga sina behov. Hur ser samarbetet ut mellan lärarna, vilket stöd får man från rektor, vad lägger man sin tid på och hur prioriterar man sin kompetens?

För att hjälpa Sveriges skolor med både kartläggning och lämpliga åtgärder för att bli bättre driver SKL, tillsammans med Stockholms stad, det som kallas PRIO – Planering, Resultat, Initiativ och Organisation.

I Landskrona börjar kommunen med två skolor, Sandåkerskolan och Glumslövs skola.

– Det är två skolor som blir lite av pilotskolor i den här satsningen. För vår del känns det naturligt att arbeta med de skolorna i det här projektet eftersom de redan håller på med utvecklingsverksamhet som liknar PRIO, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

För att arbeta med skolorna har två så kallade förändringsledare utsetts. Dessa genomgår en teoretisk och praktisk utbildning som grundar sig på metodiken från PRIO. Utbildningen fokuserar på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Förändringsledarna kan sedan använda sina kunskaper för att göra genomgående kartläggningar av behoven vid respektive skola. Därefter kan de också föreslå åtgärder som kommunen kan vidta.

– Förändringsledarna befinner sig redan mitt i processen med att se över behoven på skolorna. Det handlar om att titta på hur lärare använder sin tid, hur man skapa bättre mötesrutiner och hur man kan arbeta med handledning och coachning. Genom att ge lärare bättre möjligheter att utöva sitt yrke kan man se till att den gemensamma miljön för personal och elever uppmuntrar till lärande. Det ska vara en miljö där elever och lärare trivs, då kommer också skolresultaten förbättras, säger Tomas Johansson.


Fakta – utbildning i PRIO

Under våren 2013 genomgår representanter från 18 av landets kommuner en skräddarsydd PRIO-utbildning. Utbildningen ges i två omgångar.

Omgång 1 (januari – april) Omgång 2 (april – september)
Boden Kiruna
Luleå Storuman
Umeå  Mora
Gävle Nykvarn
Borlänge Vimmerby
Strängnäs Nybro
Motala  Karlshamn
Kalmar  Kristianstad
Landskrona Sjöbo

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.

Presentation av projektet (Power Point, nytt fönster)

Rapporten Skola i världsklass – de första resultaten från PRIO-projektet (PDF, nytt fönster)

Film om projektet

Vad tycker lärarna? (enkätsammanställning, PDF, nytt fönster)
För mer information:
Tomas Johansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Landskrona kommun, tfn: 041-8474101 eller mobil: 073-3474101, tomas.johansson@landskrona.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar