Nu ska skolorna i Motala bli ännu bättre

För att nå bättre resultat i skolan bör varje skola kartlägga sina behov. Hur ser samarbetet ut mellan lärarna, vilket stöd får personalen från rektor, vad lägger lärarna sin tid på och hur prioriterar de sin kompetens?

För att hjälpa Sveriges skolor med både kartläggning och lämpliga åtgärder för att bli bättre driver SKL, tillsammans med Stockholms stad, det som kallas PRIO – Planering, Resultat, Initiativ och Organisation.

I Motala börjar kommunen med två skolor, Mariebergsskolan och Skolgårda skola.

– Vi har valt skolor där vi ser att det här förbättringsarbetet snabbt kan få effekt, där man redan kommit långt med att utveckla en fungerande samarbetskultur. Tittar vi på skolresultaten ligger vi bra till nationellt upp till årskurs 6, medan måluppfyllelsen är lite sämre på högstadiet. Det är ytterligare en anledning till att vi väljer just de skolorna, säger Lotta Gemfors, verksamhetschef för grundskola och särskola i Motala kommun.

För arbetet med PRIO-projektet i Motala har två så kallade förändringsledare utsetts. Dessa genomgår en teoretisk och praktisk utbildning som grundar sig på metodiken från PRIO. Utbildningen fokuserar på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Förändringsledarna kan sedan använda sina kunskaper för att göra genomgående kartläggningar av behoven vid respektive skola. Därefter kan de också föreslå åtgärder som kommunen kan vidta.

– I slutänden handlar det om att skapa en bättre skola för eleverna. Men det är också en arbetsmiljöfråga. Vi vill att våra skolor ska vara attraktiva arbetsplatser där lärare och övrig personal trivs. Det bör också kunna bidra till lägre sjuktal bland personalen, vilket är positivt för alla, säger Lotta Gemfors.

– Man kan säga att PRIO kom rätt i tiden. Rektorer och lärare är genomgående positiva till projektet, och det ger oss goda förutsättningar för att vi ska nå resultat i arbetet.


Fakta – utbildning i PRIO

Under våren 2013 genomgår representanter från 18 av landets kommuner en skräddarsydd PRIO-utbildning. Utbildningen ges i två omgångar.

Omgång 1 (januari – april) Omgång 2 (april – september)
Boden Kiruna
Luleå Storuman
Umeå  Mora
Gävle Nykvarn
Borlänge Vimmerby
Strängnäs Nybro
Motala  Karlshamn
Kalmar  Kristianstad
Landskrona Sjöbo

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.

Presentation av projektet (Power Point, nytt fönster)

Rapporten Skola i världsklass – de första resultaten från PRIO-projektet (PDF, nytt fönster)

Film om projektet

Vad tycker lärarna? (enkätsammanställning, PDF, nytt fönster)För mer information:
Lotta Gemfors, verksamhetschef grundskola/särskola vid Motala kommun, tfn: 070-6227570, lotta.gemfors@motala.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar