Nu ska skolorna i Nybro bli ännu bättre

För att nå bättre resultat i skolan bör varje skola kartlägga sina behov. Hur ser samarbetet ut mellan lärarna, vilket stöd får personalen från rektor, vad lägger lärarna sin tid på och hur prioriterar de sin kompetens?

För att hjälpa Sveriges skolor med både kartläggning och lämpliga åtgärder för att bli bättre driver SKL, tillsammans med Stockholms stad, det som kallas PRIO – Planering, Resultat, Initiativ och Organisation.

I Nybro börjar kommunen med två skolor, Fagerslättsskolan och Orrefors skola.

– Det är två skolor som vi vill satsa på i det här förbättringsarbetet. Där ser vi goda möjligheter att åstadkomma förbättringar på alla plan, säger Urban Lindahl, handläggare på Lärande- och kulturförvaltningen.

För arbetet med PRIO-projektet i Nybro har två så kallade förändringsledare utsetts. Dessa genomgår en teoretisk och praktisk utbildning som grundar sig på metodiken från PRIO. Utbildningen fokuserar på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Förändringsledarna kan sedan använda sina kunskaper för att göra genomgående kartläggningar av behoven vid respektive skola. Därefter kan de också föreslå åtgärder som kommunen kan vidta.

– Vi vill skapa en skola där alla elever får chansen att nå sina mål och utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Därför handlar den här satsningen inte bara om att förbättra de mätbara skolresultaten, utan också om att skapa trygghet och trivsel i skolmiljön, säger Urban Lindahl.


Fakta – utbildning i PRIO

Under våren 2013 genomgår representanter från 18 av landets kommuner en skräddarsydd PRIO-utbildning. Utbildningen ges i två omgångar.

Omgång 1 (januari – april) Omgång 2 (april – september)
Boden Kiruna
Luleå Storuman
Umeå  Mora
Gävle Nykvarn
Borlänge Vimmerby
Strängnäs Nybro
Motala  Karlshamn
Kalmar  Kristianstad
Landskrona Sjöbo

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.

Presentation av projektet (Power Point, nytt fönster)

Rapporten Skola i världsklass – de första resultaten från PRIO-projektet (PDF, nytt fönster)

Film om projektet

Vad tycker lärarna? (enkätsammanställning, PDF, nytt fönster)För mer information:
Urban Lindahl, Lärande- och kulturförvaltningen Nybro kommun, tfn: 048-14 52 84, urban.lindahl@nybro.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar