Nu ska skolorna i Sjöbo bli ännu bättre

För att nå bättre resultat i skolan bör varje skola kartlägga sina behov. Hur ser samarbetet ut mellan lärarna, vilket stöd får personalen från rektor, vad lägger lärarna sin tid på och hur prioriterar de sin kompetens?

För att hjälpa Sveriges skolor med både kartläggning och lämpliga åtgärder för att bli bättre driver SKL, tillsammans med Stockholms stad, det som kallas PRIO – Planering, Resultat, Initiativ och Organisation.

I Sjöbo börjar kommunen med två skolor, Emanuelskolan och Lövestad skola.

– Det är två skolor som vi anser redan är på god väg i det här förbättringsarbetet. Vad PRIO-projektet kan ge är nya verktyg för att komma ännu längre när det gäller att göra våra skolor bättre, säger Eva Liljekvist-Borg, förvaltningschef på Sjöbo kommuns familjenämnd.

För arbetet med PRIO-projektet i Sjöbo har två så kallade förändringsledare utsetts. Dessa genomgår en teoretisk och praktisk utbildning som grundar sig på metodiken från PRIO. Utbildningen fokuserar på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Förändringsledarna kan sedan använda sina kunskaper för att göra genomgående kartläggningar av behoven vid respektive skola. Därefter kan de också föreslå åtgärder som kommunen kan vidta.

– Det kanske enskilt viktigaste ledet i arbetet är att lärare och annan skolpersonal bättre ska kunna dra nytta av varandras kompetenser. Med den typen av förbättringar kommer vi att kunna motverka den stress som lärare kan känna är en följd av de arbetsuppgifter som finns vid sidan av elevkontakterna. En bättre arbetsmiljö för personalen ger en bättre skola för eleverna. Det är naturligtvis det övergripande målet, säger Eva Liljekvist-Borg.


Fakta – utbildning i PRIO

Under våren 2013 genomgår representanter från 18 av landets kommuner en skräddarsydd PRIO-utbildning. Utbildningen ges i två omgångar.

Omgång 1 (januari – april) Omgång 2 (april – september)
Boden Kiruna
Luleå Storuman
Umeå  Mora
Gävle Nykvarn
Borlänge Vimmerby
Strängnäs Nybro
Motala  Karlshamn
Kalmar  Kristianstad
Landskrona Sjöbo

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.

Presentation av projektet (Power Point, nytt fönster)

Rapporten Skola i världsklass – de första resultaten från PRIO-projektet (PDF, nytt fönster)

Film om projektet

Vad tycker lärarna? (enkätsammanställning, PDF, nytt fönster)



För mer information:
Eva Liljekvist-Borg, Sjöbo kommun, tfn 0416-27230, eva.liljekvist-borg@sjobo.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar