Nu startar Kulturskola 2030

Hur stor betydelse har musik- och kulturskolan för kulturlivet? Hur viktig är den för barn och ungdomar? SKL och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd startar nu ett projekt för att titta närmare på det.

Nu går startskottet för SKL och Sveriges Musik- och Kulturskoleråds (SMoK) gemensamma projekt Kulturskola 2030.

– Musik- och kulturskolorna är utan tvekan landets största satsning på barn- och ungdomskultur. En viktig uppgift för projektet är därför att skapa nationella strategier för framtiden, säger Madeleine Sjöstedt, ordförande för beredningen för kultur och fritid på SKL.

– Samtidigt som musik- och kulturskolorna är välbesökta och uppskattade verksamheter saknas större uppföljningar av vad verksamheten innebär för eleverna. Något som projektet ska undersöka, säger Madeleine Sjöstedt.

– För oss är detta samarbete ett unikt och mycket glädjande tillfälle att sätta ett behövligt fokus på musik- och kulturskolan. Allt fler ungdomar är kulturutövare. Musik- och kulturskolorna kan komma att ställas inför många omprövningar, men deras betydelse kommer att öka fram till 2030, säger Per Sjöberg, ordförande för SMoK.

Musik- och kulturskolorna är en frivillig verksamhet som enbart styrs av kommunala direktiv. Trenden är att allt fler verksamheter breddas och blir kulturskolor med ett stort utbud. Efterfrågan är stor och köerna är många gånger långa i kommunerna. Sveriges kommuner satsar tillsammans knappt två miljarder kronor per år på verksamheten.

Kulturskola 2030 ställer tre grundläggande frågor om vad som krävs av musik- och kulturskolorna i framtiden:

Musik- och kulturskolans betydelse:

  • för det professionella kulturlivet
  • som en viktig aktivitet på barns och ungdomars fritid
  • som resurs för att för-, grund- och gymnasieskolan ska uppnå sina mål

Projektet Kulturskola 2030 presenteras i sin helhet på SMoK:s rikskonferens i Borlänge den 21 mars.

SKL:s arbete med kultur

Hämta program till SMoK:s rikskonferens


För mer information:
Calle Nathanson, kulturexpert på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 74 22, mobil: 070- 653 79 93, e-post: calle.nathanson@skl.se


Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar