Ny rapport om ekonomin i kommuner och landsting

Torsdagen den 26 april presenteras vårens rapport om kommuner och landstings ekonomi.

SKL gör en bedömning av samhällsekonomin, en redovisning av kommuner och landstings resultat för 2011, samt prognos för 2012 och framskrivningar till 2016.

Chefekonom Mats Kinnwall presenterar Ekonomirapporten och ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Knape ger sina kommentarer.

Tid:                Torsdagen den 26 april kl 10.00
Plats:             Torget, plan 6, Hornsgatan 20 i Stockholm

Presskonferensen direktsänds här .


Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!


För mer information:
Iréne Tinglöv, pressekreterare på avdelningen för kommunikation,
tfn: 08-452 77 74, mobil: 070- 692 44 37, e-post: irene.tinglov@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Förbundets verksamhet styrs av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Lena Micko (S). SKL:s tf VD är Lena Dahl. SKL:s kansli ligger i Stockholm, Hornsgatan 20, och består av en stab och åtta avdelningar. Här arbetar cirka 450 personer. Det finns också ett kontor i Bryssel. SKL:s verksamhetsidé: En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Prenumerera

Dokument & länkar