Nytt avtal klart för vården

Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta har tillsammans med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna idag enats om ett nytt avtal för vården. Avtalet ger medarbetarna tid för återhämtning och verksamheterna möjlighet att ge bästa möjliga vård dygnet runt.

− Det är glädjande att vi tillsammans med våra fackliga motparter enats om ett nytt avtal. Vi har arbetat intensivt under ett års tid och avtalet är en stor framgång för vården i Sverige men också för oss som parter, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Parterna har under förhandlingarna gått från målsättningen att sluta en principöverenskommelse om arbetstider till att underteckna ett helt nytt avtal. Enligt parternas gemensamma avsiktsförklaring* som antogs i december 2015 var detta enligt tidplanen något som skulle ske först den 30 november 2017.

− Det är bra att vi får ett heltäckande avtal som sträcker sig ända fram till mars 2019. Det ger våra medlemmar ökad möjlighet till långsiktig planering av verksamheten, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Förändringarna i arbetstidsbestämmelserna ger bra förutsättningar för vila och återhämtning, vilket i sin tur leder till tryggare och säkrare vård. Tillsammans med en fortsatt samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund ger avtalet parterna goda förutsättningar att stärka arbetsmiljön och framtida rekrytering till vårdsektorn.

Parterna har vidare träffat en principöverenskommelse om turordning och lokal omställning. Överenskommelsen innebär en möjlighet för arbetsgivaren att sätta in tidiga åtgärder i syfte att behålla medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Fakta om avtalet

 • Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom vården och inkluderar bland annat sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och fysioterapeuter.
 • Avtalet gäller från 1 december 2016 till 31 mars 2019. Avtalet förlänger gällande avtal som centralt är utan siffersatta nivåer.
 • Nya arbetstidsbestämmelser införs för medarbetare som arbetar i rotation (medarbetare som roterar mellan dag- och nattjänstgöring, sön- och helgdag eller till vardag och helgdag). Arbetstiden sänks också för de som arbetar ständig natt i landsting och regioner.
 • De centrala parterna har åtagit sig att utarbeta riktlinjer och rekommendationer om verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning som beaktar hälsosam arbetsmiljö.
 • När det gäller kommunanställda är parterna överens om att gemensamt kartlägga förutsättningarna vid nattarbete för sjuksköterskor i kommunsektorn och hur tjänstgöringen påverkas av vårdens utveckling. Arbetet ska vara klart i november 2018.
 • Parterna ska gemensamt inventera tillgången på specialister samt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling. En del i arbetet ska särskilt fokusera på förutsättningarna för specialisering vad gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter.
 • I avtalet betonas att det är sjukvårds­huvudmannen som ansvarar för att varje medarbetare har den kompetens som krävs för att fullgöra sina arbetsuppgifter och ges förutsättningar för kompetensutveckling. Detta ska formuleras i individuella utveck­lingsplaner som inkluderar fortbildning.
 • De centrala parterna har enats om ett samsynsdokument för utbildningsanställningar. Parterna ska följa upp och utvärdera formen för och utvecklingen av utbildningsanställningar samt antal, fördelning och inriktning. Fokus ska även läggas på hur utbildningsanställningar kan bidra till att stärka specialistsjuksköterskans roll i vården.
 • Sjuksköterskor ges genom utbildningsanställningarna möjlighet att gå specialistutbildningar med bibehållen lön under studietiden.
 • Vårdförbundet och Fysioterapeuterna förhandlar tillsammans inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.
 • SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta.

Fakta om nytt avtal med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna
 

* 3-årigt avtal inom vårdområdet ger långsiktighet

SKL:s arbete med arbetsgivarpolitik

Kontakt:

Lena Schaller
Förhandlare
08-452 75 63
lena.schaller@skl.se

Ann-Sophie Svedhem
Förhandlare
08-452 71 03
ann-sophie.svedhem@skl.se

Johannes Isaksson
Förhandlare
08-452 74 65
johannes.isaksson@skl.se

Presskontakt
Claes Bertilson
070-327 78 07
claes.bertilson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner, 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Förbundets verksamhet styrs av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Lena Micko (S). SKL:s tf VD är Lena Dahl. SKL:s kansli ligger i Stockholm, Hornsgatan 20, och består av en stab och åtta avdelningar. Här arbetar cirka 450 personer. Det finns också ett kontor i Bryssel. SKL:s verksamhetsidé: En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nytt avtal klart för vården
Twittra det här