Nytt avtal om traineejobb på plats

Idag är avtalet om traineejobb mellan SKL och Kommunal klart. Jobben ska ge unga arbetslösa en chans till både utbildning och arbete och ge arbetsgivaren möjlighet att säkra framtida kompetensförsörjningsbehov.

SKL och Kommunal ställer sig positiva till regeringens satsning på traineejobben och kommer att verka för en smidig och skyndsam hantering av anställningar för traineejobb på lokal nivå.

– Satsningen på traineejobb är en viktig del i att få fram fler yrkesutbildade undersköterskor. Under de kommande åren behövs 160 000 nya undersköterskor för att klara kvaliteten i vården och omsorgen, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal.

– Vi tror att det här avtalet kommer att göra stor nytta, både för de unga arbetslösa och för verksamheterna inom vår sektor. Vi upplever att det finns intresse från medlemmarna att börja använda sig av traineejobben, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation.

Traineejobben är uppdelad på två områden, välfärdssektorn och bristyrkesområden. Välfärdssektorn tar sikte på offentlig verksamhet, kommun och landsting och förutsättningen för att erbjudas ett sådant jobb är arbetslöshet på heltid under minst sex månader.

För arbete inom bristyrkesområdet gäller tre månader. Vad som är att betrakta som ett bristyrke bygger på den lokala arbetsförmedlingens bedömning.

Avtalet, Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb, har tecknats mellan SKL, arbetsgivarförbundet Pacta och Kommunal.

För mer information: Agneta Jöhnk, avdelningschef, Avdelningen för arbetsgivarfrågor, tfn: 08-452 74 63, e-post: agneta.johnk@skl.se


Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar