(O)jämställdhet i hälsa och vård

Medicinskt omotiverade skillnader mellan kvinnor och män har påvisats när det gäller tillgång till vård och behandling. Sveriges Kommuner och Landsting presenterar en ny kunskapsöversikt där dessa frågor belyses mot bakgrund av aktuell genusmedicinsk forskning.Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting inleder konferensen och medverkar i en avslutande debatt om hur vården ska bli jämställd.

Tid: Torsdagen den 30 augusti kl 09.00 – 16.30 Plats: Bonnierhuset, Torsgatan 1 i Stockholm

Program bifogas.

För mer information: Avd. för vård och omsorg, utredare Anna Ulveson, Tfn 08-452 74 67, Mobil: 070-319 74 67 anna.ulveson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera