Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet

För första gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet på en presskonferens onsdagen den 31 augusti.

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att i samverkan med SKL ta fram öppna jämförelser för cancersjukvården. Rapporten bygger på de tio vanligast förekommande cancersjukdomarna och där redovisas bland annat jämförelser av medicinska resultat och patienterfarenheter både mellan och inom landstingen.

På presskonferensen presenteras rapporten av Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare på SKL.

Tid:               Onsdagen den 31 augusti kl 10.00

Plats:            SKL, Torget på plan 6, Hornsgatan 20 i Stockholm

Presskonferensen direktsänds också på www.skl.se

Vänligen medtag presslegitimation!
Välkommen!

Beställ och ladda ned rapporten
Från kl. 10.00 den 31 augusti kan Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet beställas eller laddas ned på www.socialstyrelsen.se eller www.skl.se

Presskontakt
Socialstyrelsens presstjänst, tfn: 075-247 30 05

SKL:s presstjänst, tfn: 08-452 71 01

 

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar